Wyniki

Spis treści

Konferencja Naukowo - Techniczna FGB’2017  Kraków, 8 grudnia 2017

TECHNOLOGIA ŚCIAN FIBROGRUNTOBETONOWYCH DO REALIZACJI SZCZELNYCH OBUDÓW WYKOPÓW

POIR.04.01.04-00-0057/15

FGB miecz

ue banner


Artykuł 1

Tytuł: Analiza zakotwienia zbrojenia rozproszonego w matrycy gruntobetonowej – cz. I

Magazyn Autostrady 8-9/2017

Autorzy: dr inż. Tomasz Zdeb,dr inż.Tomasz Tracz, mgr inż.Krystian Brasse, inż.Ewa Sałapat, Politechnika Krakowska

Streszczenie: W artykule przedstawiono powierzchniowe oraz wgłębne metody wzmacniania gruntu z zastosowaniem spoiw mineralnych. Ponadto scharakteryzowano kompozyty gruntobetonowe zawierające włókna stanowiące zbrojenie rozproszone. Omówiono również rodzaje i właściwości włókien stosowanych w tego rodzaju kompozytach. W części doświadczalnej przedstawiono analizę pracy włókien w wybranej matrycy gruntobetonowej wykonanej z gruntu sypkiego oraz zaczynu cementowego. Zostały zbadane trzy rodzaje włókien: karbowane włókno PET, polipropylenowa wiązka taśm fibrylizowanych PP oraz pojedyncza polipropylenowa taśma fibrylizowana PPTF.

 

Artykuł 1

 ue banner

 


 

Artykuł 2

Tytuł: Analiza zakotwienia zbrojenia rozproszonego w matrycy gruntobetonowej – cz. II

Magazyn Autostrady 10/2017

Autorzy: dr inż. Tomasz Zdeb,dr inż.Tomasz Tracz, mgr inż.Krystian Brasse, inż.Ewa Sałapat, PolitechnikaKrakowska

Streszczenie: W artykule przedstawiono powierzchniowe oraz wgłębne metody wzmacniania gruntu z zastosowaniem spoiw mineralnych. Ponadto scharakteryzowano kompozyty gruntobetonowe zawierające włókna stanowiące zbrojenie rozproszone. Omówiono również rodzaje i właściwości włókien stosowanych w tego rodzaju kompozytach. W części doświadczalnej przedstawiono analizę pracy włókien w wybranej matrycy gruntobetonowej wykonanej z gruntu sypkiego oraz zaczynu cementowego. Zostały zbadane trzy rodzaje włókien: karbowane włókno PET, polipropylenowa wiązka taśm fibrylizowanych PP oraz pojedyncza polipropylenowa taśma fibrylizowana PPTF.

 

 Artykuł 2ue banner


 FOLDER PROMOCYJNY 

FGB folder page 1

 

 TECHNOLOGIA ŚCIAN FIBROGRUNTOBETONOWYCH DO REALIZACJI SZCZELNYCH OBUDÓW WYKOPÓW   

  Cel projektu: Opracowanie rozwiązania materiałowo-technologicznego pozwalającego na zwiększenie funkcjonalności konstrukcji geoinżynierskich

 

ue banner

 


 

Pat 1Tytuł zgłoszenia: Wzmocniony grutobeton

Nr zgłoszenia: P.421087

Autorzy rozwiązania: Tomasz Tracz - Politechnika Krakowska, Tomasz Zdeb - Politechnika Krakowska, Jacek Śliwiński - Politechnika Krakowska, Stanisław Kańka - Politechnika Krakowska, Izabela Hager - Politechnika Krakowska, Krystian Brasse - Politechnika Krakowska, Robert Sołtysik - Soley, Norbert Madetko - Soley, Zbigniew Barczak - Soley, Piotr Rychlewski - IBDiM, Bolesław Kłosiński  -IBDiM, Mirosław Kos-M. Kos "Ślusarstwo"

ue banner


 

Pat 2Tytuł zgłoszenia: Urządzenie do formowania w gruncie ciągłych ścian z gruntu wzmocnionego środkiem wiążącym

Nr zgłoszenia: P.422492

Autorzy rozwiązania: Robert Sołtysik -Soley, Maciej Kos -Soley, Maciej Witaszek -Soley, Jan Jankowski -Soley, Piotr Rychlewski - IBDiM, Mirosław Kos-M. Kos "Ślusarstwo", Tomasz Tracz -Politechnika Krakowska, Tomasz Zdeb -Politechnika Krakowska, Stanisław Kańka -Politechnika Krakowska, Izabela Hager -Politechnika Krakowska, Krystian Brasse -Politechnika Krakowska

ue banner


 

promo

  Promocja produktu "ŚCIANY FGB - fibrogruntobetonowe", która ukazała się w 04/2017 (61) czasopisma GDMT  Geoinżynieria Drogi Mosty   Tunele - Wydawnictwo Inżynieria sp. z o.o.

 

ue banner


 

Konferencja Naukowo - Techniczna FGB’2017  Kraków, 8 grudnia 2017

IBDiM prezentacja

[1] Technologia wgłębnego mieszania gruntu In-situ na mokro - technologia DSM (Deep Soil Mixing) i CDMM (Continuous Deep Mixing Method): obszary zastosowań, zalety i ograniczenia metody, zagadnienia projektowe. Piotr Rychlewski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów


 


 Konferencja Naukowo - Techniczna FGB’2017  Kraków, 8 grudnia 2017

Soley prezentacja

 [2] Technologia wgłębnego mieszania gruntu In-situ na mokro - technologia CDMM (Continuous Deep Mixing Method): nowatorskie rozwiązania w technice TFoW w zakresie wykonawstwa. Robert Sołtysik, Norbert Madetko, Soley Sp.z o.o.


 

 Konferencja Naukowo - Techniczna FGB’2017  Kraków, 8 grudnia 2017

PK GB prezentacja

 [3] Wpływ składu ilościowego i jakościowego na właściwości gruntobetonów Tomasz Tracz, Politechnika Krakowska


 


 Konferencja Naukowo - Techniczna FGB’2017  Kraków, 8 grudnia 2017

PK FGB prezentacja

[4] Wpływ rodzaju, geometrii i ilości włókien na właściwości mechaniczne fibrogruntobetonów Tomasz Zdeb, Politechnika Krakowska 

Konferencja Naukowo - Techniczna FGB’2017  Kraków, 8 grudnia 2017

SHM prezentacja

 [5] System pomiarowy monitorujący pracę fibrogruntobetonowych ścian szczelinowych Rafał Sieńko, SHM System Sp. z o.o. 

Konferencja Naukowo - Techniczna FGB’2017  Kraków, 8 grudnia 2017

 

 trenching

[6] Prezentacja sprzętu i technologii wykonywania zabezpieczeń wykopów i wzmacniania podłoża metodą wgłębnego mieszania Robert Sołtysik, Norbert Madetko, Soley Sp.z o.o.


 

 ue banner

soley logo

Politechnika Krakowska

IBDM logo

 


Metalkos - logo

© 2017 Fibrogruntobeton