Wyniki

Spis treści

 

Artykuł 2

Tytuł: Analiza zakotwienia zbrojenia rozproszonego w matrycy gruntobetonowej – cz. II

Magazyn Autostrady 10/2017

Autorzy: dr inż. Tomasz Zdeb,dr inż.Tomasz Tracz, mgr inż.Krystian Brasse, inż.Ewa Sałapat, PolitechnikaKrakowska

Streszczenie: W artykule przedstawiono powierzchniowe oraz wgłębne metody wzmacniania gruntu z zastosowaniem spoiw mineralnych. Ponadto scharakteryzowano kompozyty gruntobetonowe zawierające włókna stanowiące zbrojenie rozproszone. Omówiono również rodzaje i właściwości włókien stosowanych w tego rodzaju kompozytach. W części doświadczalnej przedstawiono analizę pracy włókien w wybranej matrycy gruntobetonowej wykonanej z gruntu sypkiego oraz zaczynu cementowego. Zostały zbadane trzy rodzaje włókien: karbowane włókno PET, polipropylenowa wiązka taśm fibrylizowanych PP oraz pojedyncza polipropylenowa taśma fibrylizowana PPTF.

 

 Artykuł 2ue banner

soley logo

Politechnika Krakowska

IBDM logo

 


Metalkos - logo

© 2017 Fibrogruntobeton